Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Planowane oddziały

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim prowadzi nabór do następujących szkół:

 

I      Szkoły na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:

 1. TECHNIKUM  o pięcioletnim okresie nauczania ,możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:
  1. technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski
  2. technik organizacji turystyki – rozszerzenia j. angielski
  3. technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenia geografia/biologia
  4. technik technologii żywności – rozszerzenia biologia/chemia
  5. technik  usług kelnerskich - rozszerzenia j. angielski
  6. technik usług fryzjerskich - rozszerzenia chemia
  7. technik agrobiznesu - rozszerzenia j. angielski
 2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu

                             technika w zawodzie technik ogrodnik,  rozszerzenia geografia/biologia

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA o trzyletnim cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kelner,  fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy,

w którym odbędzie praktyki.

 

II      Szkoły na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4 – letni cykl kształcenia ( 3 - letni dla absolwentów branżowych szkól I stopnia ), rozszerzenia: język angielski, geografia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 2 – letni cykl kształcenia w trybie dziennym/stacjonarnym lub zaocznym

 

III     Szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie

         1.     SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w cyklu 4 – semestralnym

                 w zawodach:

 1. technik administracji
 2.  florysta

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

                

IV      Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

l.p

Poziom wykształcenia

Nazwa zawodu

1

branżowa szkoła I stopnia

ogrodnik

2

kucharz

3

rolnik

1

technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych

2

florysta

3

technik turystyki na obszarach wiejskich

4

technik agrobiznesu

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: