Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Planowane oddziały

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim prowadzi nabór do następujących szkół:

 

I      Szkoły na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:

 1. TECHNIKUM  o pięcioletnim okresie nauczania ,możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:
  1. technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski
 2.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 3. . Realizacja usług w recepcji

specjalizacja – PILOTAŻ WYCIECZEK

 1. technik organizacji turystyki – rozszerzenia j. angielski

HGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych

HGT.08.  Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

specjalizacja – ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH I KONFERENCJI

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenia biologia

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

specjalizacja – KELNER, BARISTA

 1. technik technologii żywności – rozszerzenia biologia

SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

specjalizacja – PROFESJONALNE PARZENIE KAWY, CARVING

 1. technik  usług kelnerskich - rozszerzenia j. angielski

HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11.Organizacja usług gastronomicznych

specjalizacja – PROFESJONALNE PARZENIE KAWY, TECHNIKI BARMAŃSKIE

 1. technik usług fryzjerskich - rozszerzenia chemia

FRK.01.  Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03.  Projektowanie i wykonywanie fryzur

specjalizacja – ELEMENTY WIZAŻU, ELEMENTY TRYCHOLOGII WE FRYZJERSTWIE

 1. technik agrobiznesu - rozszerzenia j. angielski

ROL.04.- Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL05-Organizacja i prowadzenieprzedsiębiorstwa w agrobiznesie

              specjalizacja – FINANSE I BANKOWOŚĆ W AGROBIZNESIE

 1. technik ogrodnik – rozszerzenia geografia

              OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

              OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

              specjalizacja – RACHUNKOWOŚC W AGROBIZNESIE

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

 

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA o trzyletnim cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kelner,  fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy,

w którym odbędzie praktyki. Odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jako pracownik młodociany.

 

III      Szkoły na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia

 

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4 – letni cykl kształcenia ( 3 - letni dla absolwentów branżowych szkól I stopnia ), rozszerzenia: język angielski, geografia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 2 – letni cykl kształcenia w trybie dziennym/stacjonarnym lub zaocznym

 

IV     Szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie

         1.     SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w cyklu 2 lub 4 – semestralnym

                 w zawodach:

 1. technik administracji
 2. technik rachunkowości
 3. technik ekonomista
 4. opiekun osoby starszej – NOWY ZAWÓD !!!

                      5)   florysta

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

                

V      Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

l.p

Poziom wykształcenia

Nazwa kwalifikacji

Zawód

1

branżowa szkoła I stopnia

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

ogrodnik

2

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

kucharz

3

ROL.04.- Prowadzenie produkcji rolniczej

rolnik

1

technikum

OGR.01.Wykonywanie kompozycji florystycznych

florysta

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: