Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Szkoła Policealna, Branżowa Szkoła II stopnia

Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy  Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły II stopnia

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 26 lipca 2024r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 2 sierpnia 2024r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

5 sierpnia 2024, 14:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który wybrał kształcenie w danym zawodzie

26 lipca 2024r.

6 sierpnia  2024r.

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa  potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

 

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

5

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

6

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

 9 sierpnia 2024 r., 14:00

7

Rekrutacja uzupełniająca

 9 sierpnia 2024 r.

 23 sierpnia 2024 r., 14:00

8

Publikacja ostatecznych list przyjętych

26 sierpnia 2024r., 14:00

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: