Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do 5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – rekrutacja elektroniczna

 

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół.

od 29 lutego 2024 r.

 

 

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-06-21 14:00:

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów


 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-07-05 14:00:

4

Weryfikacja danych o osiągnięciach


 

Data rozpoczęcia: 2024-06-21 00:00:00

Data zakończenia: 2024-07-05 10:00:

5

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-15 10:00:

6

Wydanie przez szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Data rozpoczęcia: 2024-05-20

Data zakończenia: 2024-07-16

7

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia: 2024-07-15

Data zakończenia: 2024-07-18

8

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

 

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 
 

Data zakończenia: 2024-07-18 12:00:

9

Publikacja list przyjętych


 

Data rozpoczęcia: 2024-07-19 do 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-19 do 12:00:

10

Przekazanie do LKO informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-22

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-21

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: