Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Technik technologii żywności

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik technologii żywności zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje i kontroluje przebieg produkcji wyrobów na stanowiskach pracy na każdym etapie procesu technologicznego.

Zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych i norm zakładowych dla wyrobów. Wdraża je do produkcji, wykonuje  specjalistyczne analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPC.01.Produkcja wyrobów cukiericzych

SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. cukierniczej, piekarskiej, mięsnej, mleczarskiej;
  • w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności
  • laboratoriach analizy żywności;
  • w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych;
  • w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności;
  • w zakładach żywienia zbiorowego,
  • w ośrodkach wypoczynkowych
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej

WARUNKI NAUKI W SZKOLE

Nauka zawodu w naszej szkole trwa 5 lat i odbywa sie w ramach teoretycznych i praktycznych zajęć z przedmiotów zawodowych.

Realizowane są one w nowoczesnych pracowniach zawodowych.

Ponadto uczniowie doskonalą swoje  umiejętności  zawodowe na praktykach, stażach oraz kursach zawodowych.

 

                                                                                                                              

                                                                                              

                  

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: