Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

„Gotowanie to sztuka, ale cała sztuka wymaga wiedzy o technikach i materiałach"

                                                       Nathan Myhrvold

 

Kim jest Technik żywienia i usług gastronomicznych?

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód stworzony dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających  o siebie i innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania  potraw i napojów  zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania oraz prawidłowej obsługi konsumenta.

Wykonują zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem
i wykonywaniem usług gastronomicznych.

Planują i oceniają jadłospisy, Posługują się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.

Korzystają z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności.

 

Zdobywane umiejętności:

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane
z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne
i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości
i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:


Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
 2. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piatej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane
  z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych.

Uczeń odbywa również 8 tygodniową  praktykę zawodową w hotelach i restauracjach.

         

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • prowadzić własną działalność

 

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

Nauka zawodu w naszej szkole trwa 5 lat i odbywa sie w ramach teoretycznych i praktycznych zajęć
z przedmiotów zawodowych.

Realizowane są one w nowoczesnych pracowniach gastronomicznych oraz pracowni obsługi konsumenta.

Uczniowie doskonalą swoje  umiejętności  zawodowe na praktykach, stażach oraz kursach zawodowych.

 

Dodatkowe kwalifikacje

 

W czasie nauki  młodzież  zdobywa dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie:

 • obsługi kelnerskiej
 •  profesjonalnego parzenia kawy  ( umiejętności baristy).

 Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznejZajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznejZajęcia w pracowni gastronomicznej Zajęcia w pracowni gastronomicznej

           

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: