Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Oferta dla Obcokrajowców

 

Zapraszamy uczniów obcokrajowców do podjęcia nauki w technikum w Polsce.

   Ulotka dla obcokrajowców Informacja o Internacie
 

 W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące warunki rekrutacji uczniów, obcokrajowców  do technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.

24-300 Opole Lubelskie, ul Kolejowa 2.

 http://www.zszopolelubelskie.pl/ 

Proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

technik ogrodnik, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Świadectwo lub zaświadczenie ukończenia co najmniej VIII klasy szkoły podstawowej w kraju rodzinnym ucznia wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Wiek poniżej 18 lat w chwili rozpoczęcia nauki w Polsce.

3. Kopia aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Pisemne oświadczenie rodzica o przekazaniu opieki prawnej nad uczniem, wskazanemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi - na załączonym druku.

5. Kwestionariusz osobowy – druk załączony

6. Znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym.

7. Kopia paszportu zagranicznego ucznia

8. Kopia dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego.

9. Podanie do internatu – na załączonym druku

Koszty:

1. Nauka jest bezpłatna.

2. Uczniowie pokrywają obowiązkowo koszty związane z wyżywieniem, oraz zamieszkaniem w internacie.

3. Uczniowie we własnym zakresie zakupują podręczniki i pomoce naukowe.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego uczniowie obcokrajowcy korzystają nieodpłatnie z podstawowej opieki medycznej na takich samych zasadach jak Polacy. Ubezpieczenie to nie obejmuje kosztu zakupu leków.

Warunki zamieszkania

1. Wszyscy uczniowie mają zapewnione miejsce w internacie w 2- 3 osobowych pokojach. .

2. Internat jest czynny 7 dni w tygodniu. W internacie funkcjonuje własna kuchnia i stołówka zabezpieczająca wyżywienie dla jego mieszkańców przez 7 dni w tygodniu.

3. Mieszkańcy internatu  mogą korzystać nieodpłatnie z Internetu i TV SAT.

4. Uczniowie mieszkający w internacie są objęci całodobową opieką osób dorosłych, wychowawców i pracowników szkoły oraz mają zabezpieczony dostęp do opieki medycznej.

Dane o szkole i warunkach rekrutacji w załącznikach.
Pozdrawiam
Lech Borkowski
Z-ca dyrektora
tel. +48 603728207
adres e-mail:  lech1959@o2.pl 
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: