Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Kalendarz rekrutacji

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego  do 5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – rekrutacja elektroniczna

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół.

od 28 lutego 2022 r.

 

 

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 

Data rozpoczęcia: 2022-05-16 08:00:

Data zakończenia: 2022-06-24 14:00:

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów


 

Data rozpoczęcia: 2022-05-16 08:00:

Data zakończenia: 2022-06-28 14:00:

4

Weryfikacja danych o osiągnięciach


 

Data rozpoczęcia: 2022-06-24 00:00:00

Data zakończenia: 2022-07-15 10:00:

5

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2022-07-22 10:00:

Data zakończenia: 2022-07-22 10:00:

6

Wydanie przez szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Data rozpoczęcia: 2022-05-17

Data zakończenia: 2022-07-26

7

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia: 2022-07-22

Data zakończenia: 2022-07-28

8

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

 

Data rozpoczęcia: 2022-07-22 
 

Data zakończenia: 2022-07-28 15:00:

9

Publikacja list przyjętych


 

Data rozpoczęcia: 2022-07-29 do 10:00:

Data zakończenia: 2022-07-29 do 10:00:

10

Aktualizacja danych


 

Data rozpoczęcia: 2022-08-01 10:00:

Data zakończenia: 2022-08-31 15:00:

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia: 2022-07-29

Data zakończenia: 2022-08-19

14:00

 

2.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   na podbudowie: gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia / zasadniczej

   szkoły zawodowej

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 22 lipca 2022r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 22 lipca 2022r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

1 sierpnia 2022, 14:00

4

Dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa /zaświadczenia OKE

 

 1 sierpnia.2022r.

5 sierpnia  2022, 15:00                                                                                                                                                                                 

5

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

8 sierpnia 2022, 14:00

6

Rekrutacja uzupełniająca

8 sierpnia 2022r.

11 sierpnia 2022r.15:00

7

Publikacja ostatecznych list przyjętych

11 sierpnia 2021r. 14:00

 

3.Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy  Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły II stopnia

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

do 22 lipca 2022r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 29 lipca 2022 r.

 

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

1 sierpnia 2022 r., 14:00

 

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który wybrał kształcenie w danym zawodzie

22 lipca 2022r.

3 sierpnia  2022r.

4

Dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa /zaświadczenia OKE

 

1 sierpnia 2022 r.

5. sierpnia  2022 r., 15:00

5

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

 8 sierpnia 2022 r., 14:00

5

Rekrutacja uzupełniająca

 8 sierpnia 2022 r.

 11 sierpnia 2022 r., 15:00

6

Publikacja ostatecznych list przyjętych

11 sierpnia 2022r., 14:00

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: