Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Kalendarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego  do 5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – rekrutacja elektroniczna

 

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół.

od 29 lutego 2024 r.

 

 

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-06-21 14:00:

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów


 

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 08:00:

Data zakończenia: 2024-07-05 14:00:

4

Weryfikacja danych o osiągnięciach


 

Data rozpoczęcia: 2024-06-21 00:00:00

Data zakończenia: 2024-07-05 10:00:

5

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-15 10:00:

6

Wydanie przez szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Data rozpoczęcia: 2024-05-20

Data zakończenia: 2024-07-16

7

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia: 2024-07-15

Data zakończenia: 2024-07-18

8

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

 

Data rozpoczęcia: 2024-07-15 
 

Data zakończenia: 2024-07-18 12:00:

9

Publikacja list przyjętych


 

Data rozpoczęcia: 2024-07-19 do 12:00:

Data zakończenia: 2024-07-19 do 12:00:

10

Przekazanie do LKO informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-22

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia: 2024-07-19

Data zakończenia: 2024-07-21

 

 

 

 

 

 

2.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  na podbudowie: gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia / zasadniczej

   szkoły zawodowej

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 26 lipca 2024r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 2 sierpnia 2024r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

5 sierpnia 2024, 14:00

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

5

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

9 sierpnia 2024, 14:00

6

Rekrutacja uzupełniająca

10 sierpnia 2024r.

23 sierpnia 2024r.14:00

7

Publikacja ostatecznych list przyjętych

26 sierpnia 2024r. 14:00

 

 

3.Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy  Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły II stopnia

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 26 lipca 2024r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 2 sierpnia 2024r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

5 sierpnia 2024, 14:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który wybrał kształcenie w danym zawodzie

26 lipca 2024r.

6 sierpnia  2024r.

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa  potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

 

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

5

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 5 sierpnia.2024r.

8 sierpnia  2024, 14:00                                                                                                                                                                                 

6

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

 9 sierpnia 2024 r., 14:00

7

Rekrutacja uzupełniająca

 9 sierpnia 2024 r.

 23 sierpnia 2024 r., 14:00

8

Publikacja ostatecznych list przyjętych

26 sierpnia 2024r., 14:00

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: