Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Kalendarz rekrutacji

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego  do 5-letniego TECHNIKUM i 3-letniej BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – rekrutacja elektroniczna

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami rekrutacji - dyrektorzy szkół.

od 28 lutego 2023 r.

 

 

2

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
 

Data rozpoczęcia: 2023-05-15 08:00:

Data zakończenia: 2023-06-23 14:00:

3

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów


 

Data rozpoczęcia: 2023-05-15 08:00:

Data zakończenia: 2023-07-10 14:00:

4

Weryfikacja danych o osiągnięciach


 

Data rozpoczęcia: 2023-06-23 00:00:00

Data zakończenia: 2023-07-17 10:00:

5

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

Data rozpoczęcia: 2023-07-18 12:00:

Data zakończenia: 2023-07-18 10:00:

6

Wydanie przez szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

Data rozpoczęcia: 2023-05-15

Data zakończenia: 2023-07-19

7

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Data rozpoczęcia: 2023-07-18

Data zakończenia: 2023-07-21

8

Potwierdzenie woli podjęcia nauki – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE

Data rozpoczęcia: 2023-07-18 
 

Data zakończenia: 2023-07-21 15:00:

9

Publikacja list przyjętych

 

Data rozpoczęcia: 2023-07-24 do 12:00:

Data zakończenia: 2023-07-24 do 12:00:

10

Przekazanie do LKO informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole

Data rozpoczęcia: 2023-07-24

Data zakończenia: 2023-07-25 do 12:00:

11

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia: 2023-07-24

Data zakończenia: 2023-08-14

12:00

 

 

2.Terminy składania dokumentów i rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

   na podbudowie: gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia / zasadniczej

   szkoły zawodowej

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 21 lipca 2023r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 21 lipca 2023r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

31 lipca 2023, 14:00

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

 

 31 lipca.2023r.

4 sierpnia  2023, 14:00                                                                                                                                                                                

5

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

7 sierpnia 2023, 14:00

6

Rekrutacja uzupełniająca

10 sierpnia 2023r.

25 sierpnia 2023r.14:00

7

Publikacja ostatecznych list przyjętych

28 sierpnia 2023r. 14:00

 

 

3.Terminy składania dokumentów i rekrutacji na semestr pierwszy  Szkoły Policealnej oraz Branżowej Szkoły II stopnia

 

 

CZYNNOŚCI

DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez kandydatów

 

 do 21 lipca 2023r.

2

Weryfikacja wniosków przedłożonych przez kandydatów

 

do 21 lipca 2023r.

3

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

31 lipca 2023, 14:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który wybrał kształcenie w danym zawodzie

21 lipca 2023r.

2 sierpnia  2023r.

4

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów dokumentów świadectwa  potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego/ świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

 

31 lipca 2023 r.

4 sierpnia  2023 r., 14:00

5

Dostarczenie do szkoły zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

31 lipca 2023 r.

4 sierpnia  2023 r., 14:00

6

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych

 

 7 sierpnia 2023 r., 14:00

7

Rekrutacja uzupełniająca

 8 sierpnia 2023 r.

 27 sierpnia 2023 r., 14:00

8

Publikacja ostatecznych list przyjętych

28 sierpnia 2023r., 14:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: