Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego

Rekrutacja na nowy rok szkolny

Utworzono dnia 10.04.2022

Zasady rekrutacji

do Zespołu Szkół Zawodowych

im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

na rok szkolny 2022/2023

 

 

Podstawa prawna:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

    w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

    uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.U. z 2019

    poz.1737 )

2) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  

    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

    systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

    COVID-19.

3) Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

Rozdział I

§ 1

 

Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim prowadzi nabór do następujących szkół:

 

I      Szkoły na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:

 1. TECHNIKUM  o pięcioletnim okresie nauczania ,możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodach:
  1. technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski/geografia
  2. technik organizacji turystyki – rozszerzenia j.angielski/geografia
  3. technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenia geografia/biologia
  4. technik technologii żywności – rozszerzenia biologia/chemia
  5. technik  usług kelnerskich - rozszerzenia j. angielski/geografia
  6. technik usług fryzjerskich - rozszerzenia biologia/chemia
  7. technik agrobiznesu - rozszerzenia j.angielski/geografia
 2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawodzie technik ogrodnik, rozszerzenia geografia/biologia

 

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE

 

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA o trzyletnim cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kelner,  fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń samodzielnie znajduje zakład pracy,

w którym odbędzie praktyki.

 

III      Szkoły na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej/branżowej szkoły I stopnia

 

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych

4 – letni cykl kształcenia ( 3- letni dla absolwentów branżowych szkól I stopnia ), rozszerzenia: język angielski/niemiecki, geografia/biologia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 2 – letni cykl kształcenia w trybie dziennym/stacjonarnym lub zaocznym

IV     Szkoły dla osób posiadających wykształcenie średnie

         1.     SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w cyklu 4 – semestralnym

                 w zawodach:

 1. technik administracji

                  2)  florysta

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

Zapraszamy

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 118

W poprzednim tygodniu: 240

W tym miesiącu: 577

W poprzednim miesiącu: 1133

Wszystkich: 35683