Zespół Pieśni i Tańca

Historia

Praca Zespołu

Działalność animacyjna

Działalność w środowisku

Działania marketingowe

Wyjazdy zagraniczne

 

Strona startowa

 
 
 
 
Praca Zespołu
 

Zajęcia w zespole tanecznym odbywają się dwa razy w tygodniu. Praca odbywa się w trzech grupach na różnym poziomie zaawansowania:
- Grupa najmłodsza - to uczniowie klas pierwszych tutejszego Zespołu Szkół Zawodowych. W grupie tej prowadzone są zajęcia umuzykalniąjące i urytmiczniające. Młodzież zapoznaje się z podstawowymi krokami tańców ludowych oraz z przyśpiewkami. Na tym etapie zwraca się szczególną uwagę na dbałość o poprawną sylwetkę i estetykę ruchu. Po rocznej nauce uczniowie potrafią rozróżnić charakter tańców z poszczególnych regionów Polski.
- Grupa średnia - to ci którzy zdecydowali się nadal pracować w zespole tanecznym. Rozbudzona została w nich pasja i zamiłowanie do piękna polskiego folkloru Oni już wiedzą, że posiadają zdolności i się w tym odnajdują. Dzięki ich zaangażowaniu, w grupie tej pracuje się już nad programem artystycznym. Wraz z nauką tańca i śpiewu zapoznają się z tradycją poszczególnych regionów i kostiumami.
- Grupa najstarsza - to najbardziej wytrwali, ci na których można zawsze liczyć. Taniec i śpiew jest ich pasją. Tworzą wspaniałą atmosferę podczas pracy. Są wzorem dla młodszych. Cechuje ich samodyscyplina i odpowiedzialność. Po kilku latach żmudnych ćwiczeń są wytrawnymi tancerzami a ich wiedza o folklorze polskim daje im świadomość wartości kulturowych, które przekazywano im w zespole.

Opracowaniem muzycznym od 1990 roku zajmuje się Wojciech Kalisz. Prowadzi on indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach dla chętnych i posiadających predyspozycje muzyczne. Uczniowie ci wspólnie z nim tworzą kapelę ludową, która przygrywa do tańca i śpiewu. Od 4 lat do kapeli dołączają na ważne koncerty lub wyjazdy festiwalowe za granicę autentyczni muzycy ludowi - Stefan i Józef Wrona grający z pokolenia na pokolenie.
Na repertuar zespołu składają się układy choreograficzne opracowane przez panią Annę Kutynę, wykonywane przez grupę średnią i najstarszą. Są to następujące opracowania - wiązanki tańców: lubelskich, powiślańskich, wielkopolskich, śląskich, rzeszowskich, nowosądeckich, łowickich, sztajerek i polka warszawska, - tańce narodowe: mazur, polonez, oberek, kujawiak, krakowiak.
W repertuarze zespół posiada także pieśni ludowe, kolędy i pastorałki. W opracowaniu pana Wojciecha Kalisza.
Oprócz koncertów i wyjazdów zespół uczy pracy i odpowiedzialności zespołowej, daje radość tworzenia, poczucie własnej wartości i przynależności kulturowej, poczucie tożsamości narodowej.

W przeprowadzonej ankiecie na pytanie, które brzmiało: "Jakie są podstawowe korzyści z uczestnictwa w Zespole? - udzielone wypowiedzi świadczą o tym, że członkowie mają pełną świadomość tego, co przynosi im przynależność do Zespołu. Wypowiedzi były bardzo zróżnicowane, niektóre jednak powtarzały się, na 20 osób - 10 odpowiedziało, ze największą korzyścią, jaką daje uczestnictwo w Zespole, jest możliwość poznawania innych ludzi, 8 osób wymieniło możliwość wyjazdów zagranicznych i zwiedzania różnych zakątków świata; 5 osób - możliwość poznania folkloru różnych regionów Polski, udział w festiwalach krajowych i zagranicznych; po 4 osoby wymieniły:
- utrzymanie kondycji fizycznej;
- możliwość nauki tańców regionalnych;
- poznawanie folkloru innych państw;
po 3 osoby wymieniły:
- szansę na znalezienie przyjaciół,
- możliwość zwiedzania Polski
- możliwość spotkania ciekawych ludzi,
- poznawanie dawnych obrzędów i zwyczajów,
- kontakt z rówieśnikami;
po dwa razy wystąpiły takie wypowiedzi jak:
- szansa nauki działania w zespole,
- dzięki zespołowi człowiek staje się otwartym, umiejącym przezwyciężać tremę,
- utrzymuje ładną wyprostowaną sylwetkę,
- ma możliwość udziału w koncertach.
Wystąpiły także pojedyncze wypowiedzi:
- człowiek, który należy do zespołu nabiera śmiałości,
- ma możliwość nawiązywania kontaktów zagranicznych,
- ma szansę na szlifowanie języków obcych,
- możliwość nauczenia się też takich tańców jak tango, walc, jave,
- szerzenia kultury ludowej,
- możliwość prezentacji naszego folkloru innym,
- poprawę poczucia rytmu,
- Zespół uczy koleżeńskości, szacunku dla ludzi i kultury,
- Zespół stwarza wspaniałą atmosferę, której nie ma ani w domu, ani w szkole,
- próby to relaks po przepracowanym dniu,
- oderwanie się od monotonii życia codziennego,
- radość pracy w zespole,
- miłe spędzenie wolnego czasu,
- szansa na zwolnienie ze szkoły,
- współzawodnictwo.


Oto przykłady dwu wypowiedzi:

Dla mnie uczestnictwo w zespole to ogromna radość, tu nauczyłem się nawiązywać kontakty z rówieśnikami, z innymi ludźmi. Próby są chwilami wysiłku, ale i ogromnej radości, są oderwaniem się od problemów życia codziennego.
[chłopak, lat 20]

Zespół, to grupa ludzi, którzy trzymają się razem, tworzą niepowtarzalny klimat, którego nie da się odnaleźć ani w domu, ani w szkole (...) dla mnie osobiście to miejsce, którego nie zamieniłabym na żadne inne.
[dziewczyna, lat 19]

W chwili obecnej wychowanie młodzieży jest zupełnie inne niż jeszcze dziesięć lat temu. Brakuje współczesnych wzorów do naśladowania. Jest to problem całego społeczeństwa. Funkcję wychowawczą młodego pokolenia w dużym stopniu przyjęły środki masowego przekazu. Rodzice zajęci zdobywaniem środków na utrzymanie rodziny, mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Trudno więc się dziwić, że młodzież może mieć trudności z odpowiednim zachowaniem się, czy też problemy emocjonalne. Zespół od początku swego istnienia dbał w równej mierze, o poziom artystyczny, jak też o to, żeby wszyscy uczestnicy czerpali radość z pracy zespołowej, osiągali satysfakcję osobistą, byli obdarzani szacunkiem i zaufaniem. Te czynniki są ważne w życiu każdego człowieka.
Świadczy o tym większość wypowiedzi udzielanych w ankiecie na pytanie, które brzmiało: "Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje działalność w Zespole?" Proszę o szczerą odpowiedź.
Ankietowani podkreślali, że Zespół w ich życiu spełnia ważną rolę: 3 osoby stawiają Zespół zaraz za domem i szkołą, 2 osoby stawiają Zespół na równi ze szkołą, 2 osoby twierdzą, że jest czymś wyjątkowym.
Były też następujące wypowiedzi:

Zespół jest dla mnie rzeczą nadrzędną, zawsze znajduję dla niego czas, choćby kosztem własnego czasu wolnego, życie bez niego byłoby nudne. Zespół nadaje mu barw, sprawia, że staje się ono naprawdę niepowtarzalne.
[dziewczyna, lat 20]

Nie wyobrażam sobie tego, jak bym wypełnił wolne chwile bez zespołu. To jest hobby bez którego "trudno żyć". Cieszę się na każde spotkanie, każdy koncert. Gdy jest jakaś przerwa (wakacje, ferie) brakuje mi bardzo zespołu. Tej niepowtarzalnej atmosfery, pracy i radości.
[chłopak, lat 19]

Działalność w zespole zajmuje w moim życiu szczególne miejsce. Gdy czasem zdarzy mi się, że nie mogę pójść na próbę, to w tym czasie nie mogę skupić się na żadnej rzeczy którą wykonuję. Zamierzam tańczyć jak najdłużej, także na studiach.
[dziewczyna, lat 18]

Obecnie w Zespole młodzież przebywa przeciętnie 4 - 6 lat. Szybko poznają swoje możliwości, zalety, wady, mają świadomość, że atmosferę w Zespole tworzy każdy z nich. Dlatego problemy są załatwiane we własnym gronie. Tutaj zawsze otrzymują pomoc jeżeli znajdują się w potrzebie. Świadomość tego daje im poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jednocześnie uczą się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za cały Zespół. Jest to dla młodych ludzi bardzo ważne, dowodem na to są odpowiedzi udzielone w ankiecie na pytanie: "Co oceniasz pozytywnie w działalności Zespołu? Uzasadnij swoją odpowiedź."
Wypowiedzi były bardzo różne. Jednak każdy oceniał pozytyw-nie działalność Zespołu. 5 osób podkreślało znaczenie specyficznej atmosfery. Oto najciekawsze wypowiedzi:

W zespole panuje swoista atmosfera, która jest trudna do opisania. Żeby poczuć tę atmosferę trzeba po prostu uczestniczyć w zajęciach. W zespole razem się śmiejemy, bawimy, wspólnie, przeżywamy nasze sukcesy i porażki, a także rozwiązujemy swoje problemy. Tu nawzajem sobie pomagamy, szczególnie przed i po występach. Możemy liczyć na siebie.
[chłopak, lat 20]

Pozytywne cechy Zespołu to: ciepła rodzinna atmosfera - czuję, że moja praca jest doceniana i czuję się z tym dobrze.
[dziewczyna, lat 17]

Pozytywne cechy Zespołu:
- rodzinna atmosfera, - możemy na siebie liczyć, pomagamy sobie nawzajem;
- wyróżniamy się w szkole - świetnie się razem czujemy, potrafimy doskonale zorganizować zabawę sobie i innym, nie ma wśród nas zawiści i zawziętej rywalizacji;
- to, co nas łączy to nie tylko folklor, ale zamiłowanie do tańca, śpiewu i dobrej zabawy;
- duży nacisk kładziemy na kulturę osobistą, odnosimy się do siebie z szacunkiem.
[dziewczyna, lat 20]

Ale tak jak wszędzie istnieją dwie strony medalu. Oprócz tych pozytywnych cech, jakie dostrzega młodzież w działalności Zespołu, są także i negatywne. Należy je przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.
Co prawda 10 osób odpowiedziało, że nie ma takich rzeczy, które by im się nie podobały, a w jednej ankiecie w ogóle nie było odpowiedzi, to jednak 4 osobom nie podobało się nagminne opuszczanie prób przez niektóre osoby. Oto jedna z wypowiedzi:

W zespole nie podoba mi się to, że wielu jego członków opuszcza zajęcia. Spowalnia to tempo nauki nowych układów tanecznych i jest nie fair wobec innych regularnie uczestniczących w zajęciach. Myślę, że nie da się nikogo zmusić do udziału w zajęciach, ale każdy, kto zdecydował się na pracę w Zespole, to sam powinien mieć poczucie obowiązku i nie opuszczać zajęć.
[chłopak, lat 17]

Trzy wypowiedzi były zupełnie odmienne od pozostałych, dlatego przytoczę je wszystkie:

W zespole nie podoba mi się: wpuszczanie na scenę osób mało znających układy taneczne, po to tylko aby było więcej par, lub po to, aby coś sobie zatańczyły; dopuszczanie do koncertów lub branie na wyjazd osób, które często opuszczają zajęcia, brak dyscypliny na próbach (kiedy zabawa to zabawa, a kiedy praca to praca), co niestety widoczne jest później na scenie. Nie podoba mi się, że pani instruktor na nas nie krzyczy i nie wytyka nam imiennie popełnionych na koncercie błędów. Uważam, że wbrew pozorom spowodowałoby to większą koncentrację i mobilizację z naszej strony.
[dziewczyna, lat 19]

W Zespole nie podoba mi się tylko jedna rzecz. Uważam, że starsza młodzież w Zespole mogłaby trochę więcej pomagać młodszym.
[dziewczyna, lat 16]

W Zespole oprócz tych wspaniałych dla mnie rzeczy zauważyłam niepokojące fakty. Niestety kolejne nowe grupy młodzieży, która tu przychodzi zamienia Zespół w miejsce spotkań towarzyskich, a brak umiejętności koncentracji, podstawowych zasad kultury, wytrwałości, powoduje, że uczą się wolniej i szybciej rezygnują. Nie chce im się ciężko pracować. Są słabi. Wydaje mi się, że brakuje im dobrych wzorców wyniesionych z domów i szkoły. Więcej pracy instruktor musi włożyć w dyscyplinę, kulturę, dobrą atmosferę i zachęcanie ich do pracy nad sobą.
[chłopak, lat 20]

Wszystkie przytoczone wypowiedzi powinny zmuszać do zastanowienia, co jest przyczyną takich, a nie innych opinii i co należałoby zrobić, żeby ten stan rzeczy zmienić?
Funkcjonowanie Zespołu ma ważny aspekt społeczno - kulturalny: jest animatorem kultury i tradycji ludowej wśród szkolnej i lokalnej społeczności.

 

Anna Kutyna 

 
 
Strona wyświetlona 1151 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim