Pierwsza strona informacyjna

 
Klauzule informacyjne:

Przesłanka przepis prawa

Przesłanka umowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

 
Dokumenty:

Regulamin funkcj. monitoringu

 

Pełny tekst RODO

Poradnik RODO w szkole

 

Strona startowa

 
 
R O D O
 
 
General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (powszechnie używany skrót RODO) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przepływem.
 
Wspomniany akt prawny od 25 maja 2018 r. reguluje powyższe kwestie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Głównym celem RODO jest potwierdzenie faktu, że ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem każdego obywatela. Rozporządzenie wprowadza szereg korzyści dla osób prywatnych, w tym większą transparentność w odniesieniu do użycia danych osobowych, tj. nakazuje upowszechnienie informacji kto, kiedy i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane.
 
Nowe przepisy zostały wprowadzone przede wszystkim w celu ujednolicenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej UE.
 
Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu. Kontakt poprzez e-mail   dyrektor@zszopolelubelskie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 24-300 Opole Lubelskie ul. Kolejowa 2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Joannę Rycaj, z którą można się kontaktować się pocztą elektroniczną e-mail   joanna.rycaj@cbi24.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu: 575 001 799 . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona wyświetlona  razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim