Informacje o projekcie

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy- wzór

Oświadczenie uczestnika projektu

Papier oznakowany

 

Promocja projektu

Działania w projekcie

Upwszechnianie i wdrażanie

 

Przydatne linki

Strona startowa

 
Powiadom znajomego
 
 
Uczestniczymy w projekcie "Mobilny nauczyciel- europejska jakoœć w szkole"
 

eTwinning to społeczność szkół w Europie. eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Niniejsza publikacja zawiera przepis na sukces w eTwinning!

Czytelnia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Czytelnia jest jednym z narzędzi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mającym na celu ułatwienie dostępu do wydawanych przez Fundację publikacji na temat edukacji w Unii Europejskiej.

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych.
Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). Dofinansowanie wniosków z konkursu 2016 jest drugą edycją działania w ramach realizowanego przez FRSE projektu PO WER.

Europass.
Europass jest zestawem pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.
Dwa dokumenty w bezpłatnym dostępie:
Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Wypełnij swoje CV (+ list motywacyjny) online.
Paszport językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Wypełnij swój Paszport językowy online.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:
Europass - mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

 
 
Strona wyświetlona  razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim