OFERTA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
"Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego"
 
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem niżej wymienionych zajęć prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury na adres
email  pokl@zszopolelubelskie.pl lub wypełniając formularz:   [KLIKNIJ...]
 
 
Rok 2011/2012 - zajęcia wyrównawcze dla uczniów Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego

LP Nazwa zajęć Liczba godzin tygodniowo Ilość uczestników Liczba godzin dla  1 grupy
1.  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 1 godzina 4 grupy x 10 osób
40 uczniów
34
2.  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 1 godzina 3 grupy x 10 osób
30 uczniów
34
3.  Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 1 godzina 20 uczniów 34
4.  Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego 1 godzina 10 uczniów 34


Rok 2011/2012- Zajęcia pozalekcyjne

LP Nazwa zajęć Liczba godzin w tygodniu Ilość uczestników Liczba godzin
dla grupy
1.  Klub Młodego Przedsiębiorcy 1 godzina 1 grupa 15 uczniów 40
2.  Grupa wsparcia ( Warsztaty artystyczne) 1 godzina 2 grupy x 8 osób razem 16 uczniów 60
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim