Od 01 lipca 2011 r. do 31 maja 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim będzie realizowany Projekt "Wszechstronna edukacja gwarancja sukcesu zawodowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt jest skierowany do 412 uczniów Technikum Hotelarskiego i Gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim oraz 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Na realizację wszystkich działań przewidzianych w Projekcie przeznaczono środki finansowe w kwocie 788 815,25 zł. w tym wkład własny: 118 188,57 zł, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 670 626,68 zł

Cele projektu
- Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, języków obcych, przedsiębiorczości oraz ECCC;
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli;
- Podniesienie poziomu motywacji do nauki oraz poziomu samooceny uczniów przez wskazanie możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności przy wyborze drogi zawodowej lub dalszej ścieżki edukacyjnej;
- Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

 

Zobacz prezentację projektu

© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim