Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Termin realizacji projektu: 1 lipca 2011- 31 maja 2013

Projekt skierowany jest do:

nauczycieli i uczniów Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim


Działania planowane w ramach realizacji projektu oszacowane są na kwotę 760 769,18 zł (w tym 91 362,18 zł wkład własny)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ  SUKCESU ZAWODOWEGO
Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
skierowany do nauczycieli i uczniów
Technikum Gastronomicznego i Technikum Hotelarskiego
w terminie od 1 lipca 2011r. do 31 maja 2013 r

Działania realizowane w Projekcie:
1. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze przeznaczone dla uczniów Technikum Hotelarskiego i Technikum Gastronomicznego
Zajęcia wyrównawcze z następujących przedmiotów:
- matematyka
- język angielski
- język niemiecki
- język rosyjski

2. Dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów Technikum Hotelarskiego i Technikum Gastronomicznego:
- barman
- kelner
- carving
- sommelier
- ICT - Obsługa Turystyki - certyfikat ECCC

3. Dodatkowe specjalistyczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:
- barman
- kelner
- carving
- sommelier
- barista
- obsługa programu komputerowego Fidelio

4. Warsztaty artystyczne (Arteterapia)

5. Klub Młodego Przedsiębiorcy
- warsztaty prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wszystkie zajęcia realizowane są bezpłatnie.


W ramach zajęć zapewniamy bezpłatne materiały, posiłki w trakcie szkoleń, certyfikaty/ zaświadczenia z ukończonych szkoleń.

© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim