Dla ucznia
   
  Dokumenty dotyczące szkoleń kelner, carving, ECCC - Obsługa Turystyki w roku szkolnym 2012 / 2013
   
  Dokumenty dotyczące szkolenia Sommelier w roku szkolnym 2012 / 2013
   
  Deklaracje uczestnika / uczestniczki projektu
   
  Kwestionariusz osobowy uczestnika / uczestniczki projektu
   
  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   
  Szkolenie barman dla uczniów
   
  Dla nauczyciela
   
  Formularz zgłoszeniowy do projektu
   
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
   
  Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w szkoleniu Barman I stopnia
   
  Papier firmowy kolorowy
   
  Papier firmowy czarno- biały
   
  Szkolenie sommelier
   
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim