Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
Nasze zapytania ofertowe, przetargi, zamówienia i informacje publiczne
 

2020.07.24
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych na potrzeby Szkoły. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ciągu roku szkolnego 2020/2021, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 9.00. Przedmiot zamówienia został podzielony na części [czytaj dalej...]

2019.09.03
Informujemy, że 3 wrzeœnia 2019 roku, zamieścicliśmy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2019.07.23
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych na potrzeby Szkoły. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ciągu roku szkolnego 2019/2020, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 9.00. Przedmiot zamówienia został podzielony na części [czytaj dalej...]

2018.07.24
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla stołówki internatu przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim.
Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych na potrzeby Szkoły. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ciągu roku szkolnym 2018/19, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 9.00. Przedmiot zamówienia został podzielony na części [czytaj dalej...]

2018.04.17
Informujemy, że 17 kwietnia 2018 roku, zamieścicliśmy zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu i dostawie materiałów biurowych na potrzeby realizacji prowadzonego przez nas projektu "Mobilny nauczyciel - europejska jakość w szkole" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" rezalizujących mobilności zagraniczne w ramach szkoleń językowych i metodycznych, realizowanych od lipca 2018 roku do listopada 2018r.

2018.04.17
Informujemy, że 17 kwietnia 2018 roku, zamieścicliśmy zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych z logo realizowanego przez nas projektu "Mobilny nauczyciel - europejska jakość w szkole" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" rezalizujących mobilności zagraniczne w ramach szkoleń językowych i metodycznych, realizowanych od lipca 2018 roku do listopada 2018r. i logo beneficjenta wg zczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

2018.03.19
Informujemy, że 19 marca 2018 roku, zamieścicliśmy zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego oraz elektronicznego w ramach realizowanego przez nas projektu "Mobilny nauczyciel - europejska jakość w szkole" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" rezalizujących mobilności zagraniczne w ramach szkoleń językowych i metodycznych, realizowanych od lipca 2018 roku do listopada 2018r. zgodnie z zamieszczonym opisem.

2018.03.12
Informujemy, że 12 marca 2018 roku, zamieścicliśmy zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegająca na indywidualnym ubezpieczeniu na czas wyjazdu zagranicznego dla 11 nauczycieli - uczestników projektu "Mobilny nauczyciel - europejska jakość w szkole" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" rezalizujących mobilności zagraniczne w ramach szkoleń językowych i metodycznych, realizowanych od lipca 2018 roku do listopada 2018r.

2017.07.20
Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na sukcesywne dostawy produktów spożywczych asortymentowo i ilościowo do stołówki internatu. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ciągu roku szkolnego 2017/18, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 9:00.

2016.08.16
Informujemy, że 16 sierpnia 2016 roku, zamieścicliśmy zapytanie cenowe dotyczące dostawy produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim .

2016.05.11
Informujemy, że 11 maja 2016 roku, zamieścicliśmy zapytanie cenowe dotyczące wykonania zadania kompleksowego- wymiana źródła ciepła na gaz ziemny.

2015.03.11
Informujemy, że 10 marca 2015 roku, zamieścicliśmy zapytanie cenowe dotyczące dostawy środków ochrony roślin w produkcji sadowniczej warzywniczej i rolniczej.

2015.03.10
Informujemy, że 10 marca 2015 roku, zamieścicliśmy zapytanie cenowe dotyczące dostawy nawozów sztucznych w produkcji sadowniczej warzywniczej i rolniczej.

2014.08.20
Informujemy, że 20 sierpnia 2014 roku, zamieścicliśmy zapytanie cenowe dotyczące dostawy nowoczesnego sprzętu do produkcji sadowniczej i warzywniczej.

2013.01.28
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie cenowe nr 1/2013 r. dotyczące usług cateringowych polegających na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku składającego się z zestawu: kawa, mleczko do kawy, cukier, herbata, cytryna,, ciastka kruche, ciepły obiad jednodaniowy...

2012.06.11
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie cenowe nr 4/2012 r. dotyczące dostawy ekspresu ciśnieniowego na potrzeby realizacji projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO"...

2012.05.26
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie cenowe nr 3/2012 r. dotyczące dostawy tablicy interaktywnej i laptopa na potrzeby realizacji projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO"...

2012.05.16
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie cenowe nr 2/2012 r. dotyczące dostawy tablicy interaktywnej i laptopa na potrzeby realizacji projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO"...

2012.05.15
Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 Szkolenie z zakresu obsługi programu Fidelio Ilość godzin szkolenia: 32 godz. (dydaktycznych = 45 min). Realizacja maj/czerwiec 2012 r...

2012.04.16
Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 w ramach projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3.1. Zamówienie składa się z następujących części:...

2012.04.10
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie cenowe nr 1/2012 r. dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji ww projektu...

2012.03.29
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie ofertowe nr 2/2012 r. dotyczące dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji ww projektu...

2012.03.12
Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 w ramach projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 3.1. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001...

2012.02.20
Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2012.02.13
Informujemy, że na stronie projektu "WSZECHSTRONNA EDUKACJA GWARANCJĄ SUKCESU ZAWODOWEGO" zamieścicliśmy zapytanie ofertowe na zorganizowanie cateringu dla uczestników projektu "Wszechstronna edukacja gwarancja sukcesu zawodowego"

2011.11.15
Przedmiotem niniejszego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2011.10.28
Przedmiotem niniejszego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest przeprowadzenie szkoleń barman, kelner, carving, sommelier, barista, Fidelio, ECCC- Obsługa turystyki dla nauczycieli i uczniów do projektu: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego.

 

 
 
Strona wyświetlona 88645 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim