Wróć do pierwszej strony zamówień

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
156528 - 2012 : Przetarg na Przeprowadzenie szkoleń Fidelio, ECCC- Obsługa turystyki dla nauczycieli i uczniów
 
Przetarg ogłoszony 15 maja 2012 roku, zakończył się 23 maja 2012 roku.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 Szkolenie z zakresu obsługi programu Fidelio Ilość godzin szkolenia: 32 godz. (dydaktycznych = 45 min). Realizacja maj/czerwiec 2012 r. Zajęcia powinny się odbyć w przez 4 dni (dwie dwudniowe sesje weekendowe: sobota i niedziela).
 
Nasze zamówienie, w portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje pod numerem 156528 - 2012
 
Poniżej zamieszczamy wymagane przez nas dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1708/1616 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1704/1649 razy
  Załączniki (formularz ofertowy)
Dokument pobrano 1695/1638 razy
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 

Jeśli informacja powyżej jest niewidoczna to zapewne nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader. Kliknij..
 
Pobierz i zainstaluj darmowy komponent  lub
 
 
Strona wyświetlona 2740 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim