Wróć do pierwszej strony zamówień

Strona z ogłoszeniem przetargu

Protokół komisji przetargowej

Informacja o wyborze oferty

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
119068 - 2012 : Przetarg na wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001
 
Przetarg ogłoszony 16 kwietnia 2012 roku, zakończył się 27 kwietnia 2012 roku.
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 w ramach projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Nasze zamówienie, w portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje pod numerem 119068 - 2012 [ zobacz nasze ogłoszenie ]
 
Poniżej zamieszczamy wymagane przez nas dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1651/1667 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1663/1669 razy
  Załączniki (formularz ofertowy)
Dokument pobrano 1644/1661 razy
 
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu
 
 
Jeśli informacja powyżej jest niewidoczna to zapewne nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader. Kliknij..
 
Pobierz i zainstaluj darmowy komponent  lub
 
 
Strona wyświetlona 6670 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim