Wróć do pierwszej strony zamówień

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu

Protokół komisji przetargowej

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
2012.03.12 Przetarg 76196 - 2012 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.: Wszechstronna edukacja Przedmiotem zamówienia wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 w ramach projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Zamówienie składa się z następujących części: Część nr 1 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 Etap I 1. Diagnoza w zakresie istniejącego systemu zarządzania, przegląd struktury dokumentacji oraz istniejących procedur, instrukcji i formularzy. 2. Powołanie Przedstawiciela kierownictwa- Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania oraz grupy wdrożeniowej. Etap II 1. Szkolenie kadry zarządzającej i grupy wdrożeniowej w zakresie systemu zarządzania jakością: Wymagania normy ISO 9001:2008, Rola Przedstawiciela kierownictwa, Podejście procesowe i modelowanie procesów, Korzyści z wdrożenia SZJ, Program komputerowy: narządzie informatyczne do tworzenia całkowitej dokumentacji systemu zarządzania. Etap III Ustalenie obszaru i zakresu obowiązywania systemu. Identyfikacja i modelowanie procesów. Ustalenie celów w procesach oraz ich miernikach. Ustalenie wymagań prawnych dotyczących zarządzania. Opracowanie polityki oraz celów jakości. Etap IV Dokumentowanie systemu i weryfikacja istniejących dokumentacji. Konsultacje przy opracowaniu dokumentacji zarządzania procesami. Konsultacje przy opracowaniu procedur systemowych. Konsultacje przy opracowaniu księgi Zarządzania. Wdrożenie stworzonej dokumentacji. Etap V 1. Szkolenia dla audytorów wewnętrznych- forma seminarium i ćwiczeń: Wymagania normy ISO. Techniki audytowania i dokumentacja auditu. Ćwiczenia auditowe. Etap VI 1. Audity wewnętrzne- ocena skuteczności wdrożenia systemu zarzadzania. 2. Ustalenie i przeprowadzenie działań korygujących. 3. Przeprowadzenie przeglądu systemu zarządzania. 4. Zgłoszenie do certyfikacji (negocjacje z jednostką certyfikującą). Wykonawca w ramach oferowanej ceny zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne w postaci podręczników lub skryptów z zajęć, które z chwilą przekazania uczestnikom staną się ich własnością.
 
Nasze zamówienie, w portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje pod numerem 76196 - 2012 [ zobacz nasze ogłoszenie ]
 
Poniżej zamieszczamy wymagane przez nas dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1721/1661 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1702/1684 razy
  Załączniki (formularz ofertowy)
Dokument pobrano 1671/1755 razy
 
 
 
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu
 
 

 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
 
 
 

Jeśli informacja powyżej jest niewidoczna to znaczy, że nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader.
Pobierz i zainstaluj darmowy komponent  lub
 
 
Strona wyświetlona 5189 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim