Wróć do pierwszej strony zamówień

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
2012.02.20 Przetarg na przeprowadzenie szkoleń do projektu: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Szkolenie 1.3.1 Sommelier przeznaczone jest dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzących zajęcia w technikum w zawodach: technik hotelarz, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych. Oraz 30 uczniów uczących się w zawodach: technik hotelarz, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych Wymiar zajęć szkolenia powinien wynosić 30 godzin. Zajęcia powinny się odbyć w 4 dniach ( dwa weekendy- sobota, niedziela).
Wymiar zajęć szkolenia powinien wynosić 16 godzin. Zajęcia powinny się odbyć w 2 dniach, po 8 godzin dziennie.(sobota, niedziela).
 
Nasze zamówienie, w portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje pod numerem 297695 - 2011 [ zobacz nasze ogłoszenie ]
 
Poniżej zamieszczamy wymagane przez nas dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1659/1635 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1741/1712 razy
  Załączniki (formularz ofertowy)
Dokument pobrano 1684/1694 razy
 
 
 Jeśli informacja powyżej jest niewidoczna to znaczy, że nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader.
Pobierz i zainstaluj darmowy komponent  lub
 
 
Strona wyświetlona 4422 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim