Wróć do pierwszej strony zamówień

Protokół komisji przetargowej

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
2011.11.15 Przetarg na przeprowadzenie szkoleń do projektu: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu pt.: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Szkolenie 1.3.1 Kelner przeznaczone jest dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzących zajęcia w technikum w zawodach: technik hotelarz, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz 30 uczniów uczących się w zawodach: technik hotelarz, technik kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych.
Wymiar zajęć szkolenia powinien wynosić 16 godzin. Zajęcia powinny się odbyć w 2 dniach, po 8 godzin dziennie.(sobota, niedziela) Przeprowadzenie szkolenia ma nastąpić dla nauczycieli do 31 grudnia 2011r dla 15 uczniów do 30 kwietnia 2012r. dla 15 uczniów 31 marzec 2013r.
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiadomości i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku kelner.
 
Nasze zamówienie, w portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje pod numerem 297695 - 2011 [ zobacz nasze ogłoszenie ]
 
Poniżej zamieszczamy wymagane przez nas dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1880/1662 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1646/1715 razy
  Załączniki
Dokument pobrano 1637/1639 razy
 
 
 


Jeśli informacja powyżej jest niewidoczna to znaczy, że nie masz zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader.
Pobierz i zainstaluj darmowy komponent  lub
 
 
Strona wyświetlona 8559 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim