Wróć do pierwszej strony zamówień

Wróć do bieżącego zamówienia

Zobacz wynik przetargu

Protokół komisji przetargowej

Zapytaj lub przekaż informację...

Zbłądziełeś? wróć do trony startowej

 
 
2011.10.28 Przetarg na przeprowadzenie szkoleń do projektu: Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pt.: "Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
W portalu Urzędu Zamówień Publicznych widnieje ono pod numerem 357306-2011 [zobacz...]
 
Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do uczestnictwa w przetargu.
 

   
               
Ogłoszenie o przetargu
Dokument pobrano 1973/1642 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokument pobrano 1728/1803 razy
  Załączniki
Dokument pobrano 1767/1740 razy
 
 
 
 

 
 
Strona wyświetlona 7086 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego Opolu Lubelskim