Szkolenie praktyczne

Tegoroczny sukces egzaminacyjny

?

 

Strona startowa

 
 
Informacje o egzaminach z przygotowania zawodowego
 

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego

 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 
Propozycje standardów wymagań opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna a zatwierdza rozporządzeniem minister właściwy ds. oświaty i wychowania.
 
Standardy wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. nr 103, poz. 652). . Teksty standardów wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów zostały zamieszczone w oddzielnie opublikowanym załączniku do w/w rozporządzenia.
 
Zobacz teksty standardów wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów. Teksty te znajdują się także w informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
 
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach w których kształcenie odbywa się w technikach (technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne)
 
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych (i szkołach policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe)


 
 
 
 
Strona wyświetlona  1979 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim