Zasady rekrutacji
 ● Dokumenty, których wymagamy
 Nasz kalendarz rekrutacji
 Planowane oddziały szkolne
 
 Strona startowa
 
 
 
 
Dokumenty, które koniecznie musisz przygotować uczestnicząc w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
 
Wykaz dokumentów, które należy złożyć w naszej szkole:
●  Kwestionariusz osobowy, druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie naszej szkoły.
(Kwestionariusza nie wymagamy od kandydatów uczestniczących w naborze elektronicznym)
 
●  Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum
 
●  Świadectwo ukończenia gimnazjum
 
●  Zaświadczenie lekarskie wydane przez poradnię medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych
(Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie naszej szkoły. Dzięki temu unikniesz zbędnych kosztów badań lekarskich!
Zaświadczenia nie wymagamy od kandydatów do Liceum Profilowanego)
 
●  Dwie fotografie
 
●  Inne dokumenty
   - zaświadczenie poradni specjalistycznej,
   - dokumenty z olimpiad i konkursów,
   - zaświadczenia placówek opiekuńczo-wychowawczych
 
●  Od kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej wymagamy ponadto zaświadczenia zakładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową
 
 
 - Kwestionariusz osobowy
 
 
 
 
Strona wyświetlona 308494 / 2685 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim