Życiorys

Bibliografia

Linki

 

Strona startowa

 
 
 
Bibliografia
 

MEDAL SAPERE AUSO - temu, który odważył się być mądrym.
Medal ten otrzymał Konarski od króla w 1765 roku , w dowód zasług dla Ojczyzny

 
Zbiór ustawodawstwa polskiego "Volumina legum" 1732 - 1739
 
"Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach 1733"
 
"Listy Poufne"
 
Podręczniki dla uczniów szkół pijarskich
 
"Gramatyka łacińsko-polska" 1741
 
"O poprawie wad wymowy" 1741
 
"Ordynacje wizytacji apostolskiej dla polskiej prowincji szkół pobożnych" 1753 - 1756
w części I znajduje się pierwszy zarys etyki zawodowej nauczyciela
 
Mowa o konwiktach - na skrypt pt. Skarga ubogiej szlachty, odpowiadaj±ca 1760
 
"O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynaryinych seymów" 1760 - 1763
 
Zbiór wierszy "Opera lirica" 1767,wydanie polskie
 
"Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone" 1778
 
"Mowa o kształtowaniu człowieka uczciwego i prawego obywatela"
 
"O co najbardziej i najpierw w edukacji starać się potrzeba?"
 
"Rozmowa, na czym dobro i szczęście Rzeczypospolitej naszej zależało"
 
"Pisma pedagogiczne"
 
 
Strona wyświetlona  razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim