Informacje o nauczycielu

Plan lekcji nauczyciela

 

Wybierz innego nauczyciela

Strona startowa

 

Aktualizuj informacje

 
 
Informacja o nauczycielu: Aneta Rak
 

Nauczane przedmioty:
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, przysposobienie obronne
Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany
Ukończone studia wyższe:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, kierunek-historia
Ukończone studia podyplomowe:
Politechnika Radomska im.K. Pułaskiego Wydział Nauczycielski-Podyplomowe Studia w zakresie nauczania geografii;Akademia Podlaska-Wydział Humanistyczny-Instytut Pedagogiki Podyplomowe Studia w zakresie edukacji obronnej;UMSC Wydział Politologii-Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie wiedzy o społeczeństwie
Wychowawstwo klasy:
Inne informacje:

 
 
Ostatnia aktualizacja informacji o nauczycielu: 2013.03.22 Strona wyświetlona 67743 / 3881 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim