Informacje o nauczycielu

Plan lekcji nauczyciela

 

Wybierz innego nauczyciela

Strona startowa

 

Aktualizuj informacje

 
 
Informacja o nauczycielu: Edyta Kubiś
 

Nauczane przedmioty:
EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ORGANIZACJA PRACY MAŁYCH ZESPOŁÓW, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Stopień awansu zawodowego:
NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY
Ukończone studia wyższe:
AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE
Ukończone studia podyplomowe:
Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie; Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie - Akademia Rolnicza w Lublinie; Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Podyplomowe Studia z Informatyki- Katolicki Uniwersytet Lubelski ; Podyplomowe Studia z Resocjalizacji- Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Wychowawstwo klasy:
III TO
Inne informacje:
Egzaminator w zawodzie ogrodnik, technik ogrodnik, technik agrobiznesu, technik ekonomista.
Przewodniczący Komisji Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych w Kluczkowicach.

 
 
Ostatnia aktualizacja informacji o nauczycielu: 2013.03.22 Strona wyświetlona 67694 / 3757 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim