Informacje o nauczycielu

Plan lekcji nauczyciela

 

Wybierz innego nauczyciela

Strona startowa

 

Aktualizuj informacje

 
 
Informacja o nauczycielu: Anna Grela
 

Nauczane przedmioty:
przedmioty zawodowe: zasady żywienia człowieka, zasady obsługi konsumenta, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna
Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel dyplomowany
Ukończone studia wyższe:
Akademia Rolnicza w Krakowie - kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Ukończone studia podyplomowe:
UMCS w Lublinie, Wydział Chemii -Studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii; SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji -Nowoczesna Organizacja i Zarządzanie w Gastronomii; UMCS w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii - Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny
Wychowawstwo klasy:
IV Tga
Inne informacje:
egzaminator w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz małej gastronomii, kucharz

 
 
Ostatnia aktualizacja informacji o nauczycielu: 2015.12.16 Strona wyświetlona 45746 / 3568 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim