Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzione przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzi istniejące przy naszej szkole Centrum Kształcenia Ustawicznego
 
W bieżącym roku szkolnym prowadzimy nabór w następujących kwalifikacjach:
R.5 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Kwalifikacja w zawodzie ogrodnik, pozwala na zdobycie wykształcenia zawodowego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - okres nauki 4 semestry.
T.6 - Sporządzanie potraw i napojów. Kwalifikacja w zawodzie kucharz, pozwala na zdobycie wykształcenia zawodowego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - okres nauki 4 semestry.
R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych. Kwalifikacja w zawodzie florysta, - okres nauki 2 semestry.
T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich. Kwalifikacja w zawodzie kelner, - okres nauki 2 semestry.
 
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
 
Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.
 
Zajęcia realizowane są w formie zaocznej w czasie zjazdów sobota-niedziela co dwa tygodnie.
 
 
Strona wyświetlona 117911 / 7779 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim