Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, więc naszym słuchaczom przysługują uprawnienia identyczne jak uczniom szkół państwowych, wydajemy dokumenty które są honorowane przez wszelkie urzędy: ZUS, gminy, sądy, itp.
 
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.
 
Kształcenie odbywa się w oparciu o programy szkolnego zestawu programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela), w 3 – letnim cykl kształcenia (2- letni dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych od 2015 roku), rozszerzenia: język angielski/niemiecki, geografia/biologia.
 
Przyjmujemy zapisy do wyczerpania limitu wolnych miejsc, bez egzaminów wstępnych.
 
Przy zapisie należy złożyć:
● Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie Szkoły,
● 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
● Kserokopia dowodu osobistego.
 
 
Strona wyświetlona 26424 / 6513 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim