Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Szkoła Policealna dla dorosłych
 

SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH to szłoła stworzona z myślą o osobach, które ukończyły szkołę średnią, z różnych przyczyn nie podejmują kształcenia na studiach wyższych, a chcą w krótkim czasie i w skuteczny sposób zdobyć zawód. W całym okresie kształcenia realizowane są programy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, więc naszym słuchaczom przysługują uprawnienia identyczne jak uczniom szkół państwowych, wydajemy dokumenty które są honorowane przez wszelkie urzędy: ZUS, gminy, sądy, itp.
 
Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika.
 
Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Nauka trwa 4 semestry.
 
W bieżącym roku skzolnym proponujemy Wam następujące kierunki kształcenia:

1- technik administracji, kwalifikacje:
● A.68 – obsługa klienta w jednostkach administracji

2- technik turystyki wiejskiej, kwalifikacje:
● T.7 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
● T.8 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

3- florysta
● kwalifikacje: R. 26 – wykonywanie kompozycji florystycznych
 
Przyjmujemy zapisy do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 
Przy zapisie należy złożyć:
● Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie Szkoły,
● Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
● 3 zdjęcia o wymiarach 37x52 mm,
● Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,
● Kserokopia dowodu osobistego.
 
 
Strona wyświetlona 5239 / 8058 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim