Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik ogrodnik
 

kwalifikacje:
● R.5 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
● R.18 – planowanie i organizacja prac ogrodniczych
● rozszerzenia j. angielski/niemiecki, biologia/geografia

Technik ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego- sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. Produkcja materiału szkółkarskiego realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie produkcji owoców technik ogrodnik: planuje i projektuje zakładanie i prowadzenie plantacji towarowych oraz je prowadzi.

Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i na otwartych plantacjach.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik ogrodnik: planuje i projektuje tereny zieleni, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.Edukacja kończy się dwoma egzaminami:
● maturalnym,
● potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z uzyskaniem dyplomu honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● dobieranie gatunków i odmian roślin ogrodniczych oraz zaopatrywanie się w potrzebne nasiona, cebulki, sadzonki, materiał szkółkarski, potrzebne do produkcji lub zagospodarowania terenów zieleni
● przygotowywanie podłoży do produkcji ogrodniczej oraz stosowanie odpowiedniej uprawy gleby, odpowiednich narzędzi ogrodniczych i nawożenia
● dobieranie terminu siania lub sadzenia, kierowanie siewem nasion oraz sadzeniem drzewek owocowych i ozdobnych
● prowadzenie prac pielęgnacyjnych upraw, nasadzeń i starych drzew oraz kierowanie ochroną roślin przed chorobami i szkodnikami, wykonywanie zabiegów leczniczych, dokonywanie inwentaryzacji
● kierowanie ścinaniem oraz karczowaniem starych drzew w sadach i na ulicy, cięciem i formowaniem drzew i krzewów w sadach, parkach, zieleńcach i na ulicach przy użyciu sprzętu mechanicznego
● klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie z normami branżowymi
● dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych
● kierowanie przesadzaniem drzew przy użyciu sprzętu mechanicznego, z zapewnieniem warunków ich przyjęcia się, wzrostu i rozwoju
● kierowanie zbiorem płodów ogrodniczych oraz przygotowywanie ich do przechowywania w okresie zimowym, prowadzenie sprzedaży materiału roślinnego i zbiorów
● odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie
● eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie,
● prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
 
Absolwent tego kierunku może:
● kontynuować naukę na studiach wyższych
● podjąć pracę w w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne,
● podjąć pracę w jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni,
● podjąć pracę w jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni,
● podjąć pracę w w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych

Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze

 
 
Strona wyświetlona 5240 / 9039 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim