Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Kelner
 

kwalifikacje:
● T.9 – wykonywanie usług kelnerskich
● T.10 – organizacja usług gastronomicznych
● rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/biologia

Podstawowym zajęciem kelnera jest profesjonalna obsługa klientów lokalu od momentu ich wejścia, aż do opuszczenia go. Ważnym elementem jest również odpowiednie pożegnanie klientów i zachęcenie ich do ponownego odwiedzenia tego miejsca. Do zadań kelnera należy także przygotowanie lokalu do przyjęcia gości, zadbanie o odpowiedni wystrój dostosowany do okoliczności, nakrywanie do stołu, dbanie o czystość zastawy i sztućców, nadzór nad jakością podawanych potraw i natychmiastowe usuwanie niepotrzebnych naczyń ze stołów.

Od kelnera wymagana jest przede wszystkim wysoka kultura osobista, ogłada i komunikatywność. Musi to być osoba otwarta, potrafiąca szybko nawiązać właściwy kontakt z klientem. Bardzo pozytywnie odbierane jest zainteresowanie kelnera obsługiwaną osobą i prowadzenie z nią kulturalnej rozmowy – daje to klientowi poczucie ważności oraz nastawia go pozytywnie do danego miejsca.

Ważna jest również subtelność – kelner musi umieć doradzić gościom właściwy wybór, odpowiadać na wszelkie potrzeby klientów, a równocześnie nie może narzucać się ze swoją obecnością. Do niego jednak należy stworzenie sympatycznej atmosfery, zachęcającej do ponownych odwiedzin, dlatego kelner musi być osobą wzbudzającą zaufanie, miłą, z poczuciem humoru. Bardzo przydatną umiejętnością, jest znajomość języków obcych.

Ważna jest również subtelność – kelner musi umieć doradzić gościom właściwy wybór, odpowiadać na wszelkie potrzeby klientów, a równocześnie nie może narzucać się ze swoją obecnością. Do niego jednak należy stworzenie sympatycznej atmosfery, zachęcającej do ponownych odwiedzin, dlatego kelner musi być osobą wzbudzającą zaufanie, miłą, z poczuciem humoru. Bardzo przydatną umiejętnością, jest znajomość języków obcych.

Edukacja kończy się dwoma egzaminami:
● maturalnym,
● potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z uzyskaniem dyplomu honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● stosowanie zasady obsługi konsumenta zgodnie z obowiązującymi standardami w gastronomii międzynarodowej
● stosowanie techniki serwowania potraw i napojów,
● obsługiwanie nowoczesnego sprzętu do obsługi gościa,
● przygotowanie sali do obsługi gości,
● nakrywanie stołów z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych,
● prawidłowe organizowanie i obsługiwanie przyjęć okolicznościowych, kongresów, targów wystaw, bankietów, konferencji,
● tworzenie nowoczesnych i klasycznych kart menu,
● posługiwanie się słownictwem fachowym stosowanym w gastronomii międzynarodowej,
● komunikowanie się z konsumentem, udzielanie informacji na temat podawanych potraw, doradzanie w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem potraw,
 
Absolwent tego kierunku może:
● kontynuować naukę na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub kierunkach pokrewnych
● podjąć pracę w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucją żywności
● znaleźś zatrudnienie przy produkcji szerokiej gamy artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

 
 
Strona wyświetlona 5265 / 8944 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim