Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik technologii żywności
 

kwalifikacje:
● T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych
● T.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
● rozszerzenia j.angielski/niemiecki, biologia/chemia

Technik technologii żywności zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym im odcinku produkcji. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● samodzielnie organizować stanowisko pracy
● posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
● dobierać surowce, dodatki i opakowania do wyrobu produktów spożywczych
● dobierać narzędzia i maszyny do określonej produkcji
● wykonać badania laboratoryjne w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych
● komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
● organizować działalność własnej, małej firmy.
 
Absolwent tego kierunku może:
● kontynuować naukę na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub kierunkach pokrewnych
● podjąć pracę w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucją żywności
● znaleźś zatrudnienie przy produkcji szerokiej gamy artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

 
 
Strona wyświetlona 5250 / 8526 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim