Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 

kwalifikacje:
● T.6 – sporządzanie potraw i napojów
● T.15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych
● rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/biologia

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

Nasz absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
● oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
● sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
● planowania i oceny żywienia;
● organizowania produkcji gastronomicznej;
● planowania i realizacji usług gastronomicznych.
 
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w:
● we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
● na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych
● obiektach zbiorowego żywienia,
● instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
● instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
● organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania
Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach pokrewnych
 
Jeśli lubisz sporządzać potrawy, interesujesz się gastronomią, chciałbyś organizować zaopatrzenie zakładów astronomicznych, lubisz projektować wyposażenie wnętrza, pragniesz chronić środowisko naturalne, chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo - zapraszamy do nas!
 
 
Strona wyświetlona 5255 / 10233 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim