Szkoły dzienne dla młodzieży
 Technikum:
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik żywienia i usług gastronom
- technik technologii żywności
- kelner
- technik usług fryzjerskich
- technik agrobiznesu
- technik ogrodnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- szkoła wielozawodowa
 
Szkoły dla dorosłych
- szkoła policealna
- liceum ogólnokształcące
- kursy kwalifikacyjne
 
Strona startowa
 
 
Technikum. Technik hotelarstwa
 

kwalifikacje:
● T.11 – planowanie i realizacja usług w recepcji
● T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
● rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geografia/historia

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby prowadzonych zadań przez organy administracji samorządowej oraz branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Zadania zawodowe
● fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej
● organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim
● organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta
● organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez
● organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych
● wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych
● współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich
● prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego
 
 
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły będzie umiał:
● organizować pracę zakładu hotelarskiego,
● oferować swoje usługi hotelarskie,
● sprzedać usługi hotelarskie,
● obsłużyć gości w zakładzie hotelarskim,
● utrzymać czystość i porządek w zakładzie hotelarskim,
● organizować usługi gastronomiczne w zakładzie hotelarskim,
● organizować usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim i poza nim,
● współpracować z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami gospodarczymi,
● promować swoje usługi hotelarskie.
 
Absolwent naszego technikum:
● potrafi wykorzystać wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych (zorganizowanie pracy zakładu hotelarskiego, sprzedaż usług, odpowiednia obsługa, współpraca z gestorami bazy noclegowej, biurami podróży oraz innymi podmiotami gospodarczymi.
● twórczo i perspektywicznie działa na rzecz klientów,
● postępuje zgodnie z zasadami etyki,
● prowadzi dokumentację i korespondencję firmy usługowej,
● przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
● biegle stosuje zawodowe słownictwo w języku obcym.
 
 
 
Strona wyświetlona 5254 / 9517 razy
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim