Powrót do poprzedniej strony

Strona startowa

 

 
 
 
 
Powiadom znajomego
 
 
 
 
23 maja 2018: II Majówka z Konarskim
 
23 maja 2018 roku w parku kluczkowickim odbyła się II Majówka z Konarskim. W zaproponowanej przez nas grze terenowej wzięły udział drużyny z okolicznych gimnazjów z Kluczkowic i Józefowa nad Wisłą oraz szkół ponadgimnazialnych: z Poniatowej i drużyny z naszej szkoły.
 
Tegoroczna rywalizacja polegała na pokonaniu w ciągu 120 minut wyznaczonej trasy oraz wykonaniu 9 zadań rozmieszczonych w 4 stacjach gry terenowej. Zgodnie z celem imprezy - ekologia i zdrowy tryb życia dodatkowo punktowany był sposób dotarcia do Kluczkowic - pieszo bądź na rowerach.
 
Stacje gry rozmieszczone były na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kluczkowicach i obejmowały następujące zadania:
 
Stacja I - marszobieg terenowy podczas którego uczestnicy musieli wykazać się znajomością tematyki związanej z: 100-ną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, 600-leciem Opola Lubelskiego, historią i współczesnością Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim, postacią Patrona szkoły.
 
Stacja II - Rowerowy tor przeszkód
 
Stacja II - Rowerowy tor przeszkód
 
Stacja III - Ogródek sportowy - konkurs sprawnościowy
 
Stacja IV - Czego możesz się u nas nauczyć - zadania związane ze specyfiką zawodów oferowanych przez naszą szkołę; uczestnicy rozpoznawali zioła i rośliny charakterystyczne dla naszego regionu, wykazali się umiejętnościami obsługi sprzętu ogrodniczego oraz ścielenia łóżka.
 
Szczególną uwagę uczestników zajęła konkurencja dodatkowa - na terenie pałacu i parku ukryte zostały skarby, które należało odnaleźć kierując się wierszowanymi wskazówkami - udało się odnaleźć tylko 6!
 
Po 2 godzinach do mety dotarli wszyscy uczestnicy, niestety niektórzy nie odnaleźli wszystkich zaznaczonych na mapie stacji.
 
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników wszyscy zaproszeni zostali na gorące kiełbaski z ogniska.
 
Zwycięską drużyną okazała się grupa gastronomów z Technikum w Opolu Lubelskim, drugie miejsce zajęli gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach, trzecią lokatę zajęła drużyna hotelarzy z Technikum. Zwycięskie drużyny obdarowane zostały ufundowanymi przez Radę Rodziców książkami o historii Opola Lubelskiego, dla wszystkich uczestników ufundowano słodkie upominki.
 
Bardzo nam miło, że uczniowie i nauczyciele - opiekunowie drużyn - zapowiedzieli swój udział w kolejnej edycji.
 
 
 

 
 
Strona wyświetlona 1227 razy
 
© Robert Rusek dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim